Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

LÃO NÔNG TRI ĐIỀNLÃO NÔNG TRI ĐIỀN


Đã từng một nắng hai sương, 
Cùng Trâu cặm cụi với đường cày xưa, 
Từng “vắt đất thay Trời  mưa”, 
Từng “Cốt cán”, từng say sưa phất cờ, 
Từng “Quân chủ lực”, từng mơ, 
“Đấu” cho giai cấp lên bờ xuống ao! 
Thóc, Quân không thiếu chút nào. 
 Đắp đê ngăn lũ chống sào giữ quê. 
 Trai làng chiến đấu không về, 
 lũy làng phụ lão một bề lo toan… 

 bây giờ hiện đại hân hoan, 
 Khu công nghiệp mọc lan tràn đồng quê. 
 Trai làng ra phố  làm thuê, 
 Gái làng xuất ngoại mang về hư vinh. 
 Lão nông ôm gối lặng thinh, 
 Nhấm hạt thóc tự vinh danh “tri điền”!Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

CRƯM

Một góc Sevastopol bên bờ Biển Đen(http://tamnhin.net/) 

 CRƯM 

Ba bề biêng biếc biển xanh,

Thông reo gió, nắng chênh vênh dốc vàng,

Bạc đầu bao ngọn sóng hoang,

Dưới chân sóng, biển vẫn ngàn ngạt xanh.

Crưm ơi! Chúc yên bình!

Giữa mù mịt, rọi tim mình Đan-kô

                                                                03/2014
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...