Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

LÃO NÔNG TRI ĐIỀNLÃO NÔNG TRI ĐIỀN


Đã từng một nắng hai sương, 
Cùng Trâu cặm cụi với đường cày xưa, 
Từng “vắt đất thay Trời  mưa”, 
Từng “Cốt cán”, từng say sưa phất cờ, 
Từng “Quân chủ lực”, từng mơ, 
“Đấu” cho giai cấp lên bờ xuống ao! 
Thóc, Quân không thiếu chút nào. 
 Đắp đê ngăn lũ chống sào giữ quê. 
 Trai làng chiến đấu không về, 
 lũy làng phụ lão một bề lo toan… 

 bây giờ hiện đại hân hoan, 
 Khu công nghiệp mọc lan tràn đồng quê. 
 Trai làng ra phố  làm thuê, 
 Gái làng xuất ngoại mang về hư vinh. 
 Lão nông ôm gối lặng thinh, 
 Nhấm hạt thóc tự vinh danh “tri điền”!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...