Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Gửi anh - Thu Nguyệt

Gửi anh
Thu Nguyệt

Em ngồi hóa đá thành chiều
    Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa
Em ngồi hóa đá thành mưa
    Trả anh cái phút anh đưa qua cầu
Xa nào anh có hay đâu?
    Đá từ lúc ấy bắt đầu hóa em!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...